Archiv rubriky: Účast v soutěžích

Zahradnická soutěž Netradiční karafiát a Jarní kuchařská soutěž

Dne 11. 4. 2018 ožil sál SOUE na Vejprnické soutěžním kláním žáků odborných škol a učilišť. Sešlo se zde 10 družstev kuchařů a 6 družstev zahradníků. V soutěžních úkolech tématicky opěvovali kuchaři řemeslo zahradnické a naopak zahradníci to kuchařské. Od počátku panovala v sále slavnostní atmosféra, celkový dojem ještě umocnily slušivé stejnokroje soutěžících kuchařů.
Na úvod soutěžící pozdravili zastupitelé a radní Plzeňského kraje, děkan Pedagogické fakulty Plzeň a ředitelka pořádající školy Mgr. Bc. Hana Krýslová. Zároveň jim popřáli mnoho úspěchů.
Letošní akce byla pojata trochu monstrózněji než v letech minulých. Zahradnická soutěž Netradiční karafiát totiž slavila svůj 10. ročník, kuchařská jarní soutěž dokonce ročník 14tý. Proto se organizátoři rozhodli obě dvě soutěže uspořádat současně.
Skutečnost, že se zde pravidelně setkávají žáci škol z celé republiky v tak hojném počtu svědčí o tom, že odborné školství je významným článkem vzdělávacího systému ČR a je o něj z řad uchazečů stále zájem.
Vrátíme-li se k soutěži samotné, dvoučlenná zahradnická družstva soutěžila v těchto úkolech:
 • Vázaná kytice pro mistra kuchaře, přízdoba vařečky
 • Kuchařská čepice v květinové úpravě
 • Prostření stolu pro manželský pár
Kuchaři pak svoje umění zhmotnili v úkolech:
 • Studené předkrmy
 • Příprava složitého salátu
 • Příprava stolu
Stejně jako v letech předchozích vznikaly pod rukama žáků výrobky na velmi profesionální úrovni. Vynikaly hlavně svoji kreativitou, estetičností a celkovým dojmem.
Proto musela porota do svého hodnocení zahrnout i hygienu práce, dodržení zadané techniky dle propozic, technické provedení výrobku a samozřejmě již zmiňovaný vzhled a dojem.
Mezi jednotlivými úkoly zpestřily soutěžní dopoledne žákyně Střední školy integrované svým vystoupením v podobě předvedení kostýmů, které si samy navrhly a zhotovily.
Pro všechny návštěvníky soutěže bylo k dispozici občerstvení v podobě chlebíčků, zákusků, kávy a nápojů. Po sečtení všech hodnocení bylo přece jen nutné zvolit nejzdařilejší výrobky.
Kuchařská porota ohodnotila nejlépe kulinářské umění žáků takto:
 1. místo: žáci Střední školy živnostenské a Základní školy z Plané
 2. místo: žáci Odborné školy výroby a služeb, Plzeň  –  Zlata Čápová, Hana Kortanová
 3. místo: žáci Základní školy a Odborné školy z Horšovského Týna
Dále na 4. místě se umístily Marie Zajíčková a Tereza Potužáková
Jako nejzdařilejší se porotě jevily zahradnické výtvory žáků:
 1. místo: Odborné školy výroby a služeb, Plzeň  –  Hana Sládková, Kristýna Čubrová
 2. místo: Odborného učiliště Chroustovice
 3. místo: Odborného učiliště Chroustovice
Dále na 4. místě se umístily Zlata Zemanová a Leona Pokorná
Tito ocenění žáci přebrali od hostů diplomy a věcné ceny. Ostatní soutěžící pak pamětní listy a upomínkové předměty. Na závěr ještě nutno dodat, že velké poděkování patří pedagogům, kteří soutěžící připravovali, ale i organizačnímu týmu soutěže.
Soutěž by nemohla proběhnout bez podpory:
 • SOUE Plzeň, které jakožto každoročně umožnilo soutěž pořádat v prostorách kinosálu a přísálí
 • Plzeňského kraje, který finančně celou soutěž podpořil včetně cen pro soutěžící
Dále k soutěži přispělo:
 • Středisko služeb školám, které se rovněž podílelo finančně včetně cen
 • Nakladatelství Nava, které dodalo věcné ceny

Soutěž ve zdobení velikonočních perníčků 2018

Jako již tradičně se i letos zúčastnila naše škola tradiční soutěže ve zdobení velikonočních perníčků na půdě Střední školy živnostenské a Základní školy v Plané. Jako každý rok i letos měli žáci dva úkoly. V prvním úkolu prokázali znalosti z gastronomie a prostřeli slavnostní tabuli pro dvě osoby. Na stole byl založený inventář podle menu, které mělo obsahovat minimálně pět chodů. V druhém úkolu žáci zdobili velikonoční perníčky. Soutěže se zúčastnily žákyně 1. ročníku Zlata Čápová a žákyně 3. ročníku Hana Kortanová, pod vedením učitelky odborných předmětů Mgr. Bc. Blanky Lindmajerové děvčata obsadila krásné třetí místo, za které jim patří velká gratulace a paní učitelce poděkování za vzornou přípravu.

Srdce na talíři

Dne 21. března 2018 proběhl na SOŠ a SOU Městec Králové 5. ročník gastronomické soutěže s názvem Srdce na talíři. Tato soutěž je určena žákům učebních oborů skupiny E – Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 19 škol z celé České republiky. Z každé školy se soutěže zúčastnila dvě dvoučlenná družstva pro každý obor. Úkolem soutěžící dvojice žáků učebního oboru cukrářské práce bylo připravit cukrářský výrobek, včetně degustačních porcí, ozdobený modelovací hmotou, krémem, čokoládou apod. Tématem letošního ročníku soutěže bylo téma „100 let české státnosti“. Úkolem soutěžících žáků učebního oboru kuchařské práce bylo zhotovit 2 různé druhy chlebíčků dle vlastní kalkulace, technologického postupu a připravit hotový výrobek před odbornou komisi. Žákyně naší školy Tereza a Marie z třetího ročníku oboru kuchařské práce se umístily ve stříbrném pásmu. Stejně tak se umístily Kateřina a Michaela z prvního ročníku oboru cukrářské práce. Patří jim velká gratulace. Velký dík patří také učitelům Bc. Patriku Sirovému a paní Janě Nagy za odborné vedení žáků a přípravu na soutěž.

10. ročník soutěže „Chodský kvítí“ v Horšovském Týně

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 proběhl v Horšovském Týně 10. ročník soutěže ve vazbě a aranžování květin „Chodský kvítí“. Soutěže se účastnili žáci odborných učilišť:

 • ZŠ a OŠ Horšovský Týn,
 • OU Kunice,
 • OŠVS Plzeň,
 • SOŠ Žlutice,
 • OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch.

Soutěžící plnili zadané úkoly na téma:

 1. Šperk pro dámu na večerní ples
 2. Podzimní svícen
 3. Volné aranžmá v zajetí svíček a podzimu

Jednotlivé úkoly hodnotila komise složená z pracovníků květinových síní a obchodů z Horšovského Týna.

Žáci OŠVS se umístili na čtvrtém místě. Na soutěž se naši žáci připravovali pod odborným vedením učitelek odborného výcviku Bc. Jany Judlové a Štěpánky Dlouhé.

Kuchařská soutěž v Horšovském Týně 2017

Dne 26. 4. 2017 pořádala ZŠ a OŠ Horšovský Týn kuchařskou soutěž určenou žákům odborných škol
a učilišť. Také naše škola se zúčastnila, konkrétně žákyně Zajíčková a Potužáková z 2K.

Motto soutěže „Až budou Vánoce“ by možná někomu připadalo v tomto jarním období trochu ironické. Rozmary počasí však dodaly autentickou atmosféru v podobě hustého sněžení. Soutěžící dokazovali svoje umění ve třech úkolech, kterými byly: Studený předkrm s vánoční tématikou, Příprava vánočního moučníku a Prostření slavnostní tabule. Tříčlenná odborná porota poté hodnotila vzhled výrobků, nápaditost, prostření, ale i dodržování hygieny během soutěže. Po ukončení posledního úkolu bylo Městské kulturní zařízení doslova nabito vánoční atmosférou v podobě sedmi svátečně prostřených stolů. Celou atmosféru umocnily hořící svíčky a vůně „františka“. V konkurenci ostatních škol obsadilo naše družstvo 4. místo. Poděkování patří Mgr. Němcové, která s děvčaty soutěžní úkoly nacvičovala.

Úspěch cukrářů v soutěži v Plané

Dne 4. března 2017 jsme navštívili již po šesté Planou u Mariánských Lázní, kde žákyně 3. ročníku Veronika Polívková a žákyně 1. ročníku Terezia Laššáková  odboru Potravinářská výroba – Cukrářské práce soutěžily ve zdobení velikonočních perníčků. Soutěž byla určena pro žáky učebních oborů kuchař, kuchař – číšník, kuchařské práce, provozní služby a jiné gastronomické obory. Žákyně soutěžily ve dvou soutěžních úkolech, první úkol spočíval v prostření slavnostní tabule pro dvě osoby a druhý ve zdobení perníčků. V celkovém klání se Veronika a Terezia umístily na prvním místě a odvezly si putovní pohár a věcné dary. Gratulujeme.

Soutěž ve vazbě a aranžování květin – „Ne“tradiční karafiát 2017

Přestože byla Plzeň zahalena do mrazivé sněhové pokrývky, sál SOUE na Vejprnické rozzářily květinové dekorace a aranže. První únorový den totiž pořádala Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, soutěž ve vazbě a aranžování květin – Netradiční karafiát. Tato soutěž je určena pro  žáky odborných škol a učilišť. Jelikož se v letošním roce jednalo již o 9. ročník, lze říci, že se Netradiční karafiát  stává pomalu ale jistě tradicí. V příjemné přátelské atmosféře předvedlo jedenáct soutěžících ze čtyřech škol své aranžérské umění. Konkrétně se jednalo o žáky ze SOŠ stavební  a zahradnická Praha,
OU a PrŠ Chroustovice, ZŠ a OŠ Horšovský Týn a pořádající OŠVS, Plzeň.  Soutěžící měli zpracovat 2 úkoly, a to konkrétně Aranžování květin do vázy a Panel – fantazie na dané téma.   Toto zadané téma se v letošním ročníku neslo v duchu „V zajetí geometrie a květů“, což byl také podtext celé soutěže. Soutěžící museli dodržovat určitá kritéria, co  se týče velikosti aranží, materiálu, apod. Hlavním cílem však bylo projevení osobní kreativity, estetického pojetí a technického zpracování úkolů. Tyto aspekty také hodnotila tříčlenná  porota složená z odborníků zahradnických či floristických oborů.

Není divu, že na konci soutěžního dne mohli všichni přítomní obdivovat osobitě zpracovaná aranžmá. To jen potvrdilo skutečnost, že už na úrovni odborného školství vznikají pod rukami žáků výrobky, které lze rovnocenně zařadit na floristický trh společně s profesionálními výrobky.

Každá soutěž má své vítěze, nebylo tomu jinak i na Netradičním karafiátu. V každém soutěžním úkolu byly vyhodnoceny 3 výrobky, které odbornou porotu zaujaly nejvíce. Jejich autoři si pak převzali diplomy společně s dárkovými koši. Důležitá je skutečnost, že celá akce byla finančně i materiálně podpořena Plzeňským krajem a dary a upomínkové předměty poskytlo SSŠ Plzeň.
Naši školu reprezentovala Štěpánka Vrbová, Hana Sládková a Aleš Matějček. Právě poslední zmiňovaný vybojoval první místo ve zhotovení panelu a jeho aranžmá do vázy ohodnotila porota jako třetí nejzdařilejší. Všem soutěžícím patří za vzornou reprezentaci školy pochvala, stejně tak jako jejich učitelkám pí Bc. Š. Dlouhé a pí Bc. J. Judlové, které je na soutěž připravily.

Horšovský Týn – XII. ročník soutěže ve vazbě a aranžování

1. První soutěžní úkol – Podzimní přízdoba dveří – aranžuje Zlata Zemanová – celkové 3. místo v jednotlivcích.

2. Druhý soutěžní úkol – Podzimní dekorace místnosti – aranžuje Michaela Pokorová.

3. Třetí soutěžní úkol – Podzimní dekorace stolu – oběd pro 4 osoby – skupinová práce, 3. místo v kategorii družstev.

12. ročník gastronomické soutěže „Jarní kuchařská soutěž“

Dne 20. dubna 2016 hostila Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, dvě desítky soutěžících. Soutěžící se zúčastnili již 12. ročníku gastronomické soutěže s názvem „Jarní kuchařská soutěž“. Tato soutěž je určena pro žáky, kteří navštěvují gastronomické obory kategorie E. V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 8 škol ze 4 krajů:

 • Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun
 • Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn
 • Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most
 • Střední odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice
 • Střední škola řemesel, Kunice
 • Odborné učiliště, Horní Slavkov
 • Odborná škola výroby a služeb, Plzeň

Zástupci těchto škol vytvořili 10 soutěžních týmů, kterým byly předem v propozicích zadané úkoly, jež musí během stanoveného času splnit. Žáky zúčastněných škol přivítala ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Mgr. Bc. Hana Krýslová spolu s vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou, MBA. Po zahájení začali soutěžící plnit všechny tři soutěžní úkoly. 1. úkol byl obložený chlebíček – dva druhy chlebíčků po 4 kusech. Od každého druhu předložili porotě k degustaci 2 kusy chlebíčků a 2 kusy vystavili na výstavní stůl pod pódiem sálu.
Druhý úkol spočíval v přípravě jarního salátu, kde soutěžící mohli použít ovoce, zeleninu, tepelně upravené maso, uzeniny, sýry, apod. Suroviny nesměly být předem nakrájené, ale mohly být tepelně upravené. Třetí soutěžní úkol spočíval v prostření slavnostní tabule pro dvě osoby v libovolném stylu. Hodnotící porota byla sestavena ze zástupců zúčastněných škol. Porota po celou dobu soutěžního klání hodnotila, hygienu, kreativitu, upravenost soutěžících a jednotlivé soutěžní úkoly.
Po ukončení celého soutěžního dopoledne proběhlo vyhlášení výsledků, kde ředitelka pořádající školy spolu se zástupcem ředitele Mgr. Miroslavem Křížem předali pamětní listy a sladkou odměnu pro všechny soutěžící.
Na prvním místě se umístila Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá a druhé i třetí místo si odvezla z Plzně Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun. Tyto tři první místa obdržely věcné dary, které do soutěže věnoval:  Krajský úřadu Plzeňského kraje, Hypermarket Globus a Nakladatelství Nava Plzeň. Všem soutěžícím gratulujeme a věříme, že i v následujících letech budeme s touto tradiční soutěží pokračovat.

Účast na soutěži v Plané ve zdobení velikonočních perníčků 2016

Jako již tradičně jsme se zúčastnili soutěže, kterou už po páté pořádala Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá. Jako každý rok i letos měli žáci dva úkoly. V prvním úkolu měli prostřít slavností tabuli pro dvě osoby a mít založený inventář podle menu, které mělo obsahovat minimálně pět chodů. V druhém úkolu žáci zdobili velikonoční perníčky. Žákyně naší školy Veronika Polívková a Michaela Jarušková pod vedením učitelky odborných předmětů Mgr. Bc. Blanky Němcové obsadily krásné druhé místo, za které jim patří velká gratulace.