Archiv rubriky: Prezentace školy na akcích

Dny Japonské kultury v ZOO Plzeň

Naše škola se zúčastnila dnů Japonské kultury v ZOO Plzeň

V sobotu 19. a v neděli 20. května proběhly v Zoologické a botanické zahradě města Plzně Dny japonské kultury, bojová umění a gastronomie. Dny japonské kultury se konaly pod záštitou náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Ivany Bartošové a 1. náměstka primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy. Naše škola se prezentovala oborem Zahradnické práce, kde žáci vyráběli tradiční japonské ikebany, jenž si mohli návštěvníci zakoupit. Dále se na akci prezentoval obor Potravinářská výroba – Cukrářské práce, jehož žáci připravili zákusky s japonským motivem.

Příprava plesového rautu v sále Středního odborného učiliště elektrotechnického

Dne 13. dubna 2018 se zapojili žáci spolu s učiteli odborného výcviku do příprav rautu na ples, který byl pořádán ve velkém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického. Celkový servis, co se týče jídla a pití po celý večer zajištovaly obory Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba. Výzdobu a uspořádání sálu zajistil obor Zahradnické práce. Akce se zúčastnila i náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová. Všichni přítomní mohli ochutnat z rautového stolu teplou uzenou kýtu, rautové zákusky, nadívanou vepřovou panenku, několik druhů salátů a další pokrmy.

Zahradnická soutěž Netradiční karafiát a Jarní kuchařská soutěž

Dne 11. 4. 2018 ožil sál SOUE na Vejprnické soutěžním kláním žáků odborných škol a učilišť. Sešlo se zde 10 družstev kuchařů a 6 družstev zahradníků. V soutěžních úkolech tématicky opěvovali kuchaři řemeslo zahradnické a naopak zahradníci to kuchařské. Od počátku panovala v sále slavnostní atmosféra, celkový dojem ještě umocnily slušivé stejnokroje soutěžících kuchařů.
Na úvod soutěžící pozdravili zastupitelé a radní Plzeňského kraje, děkan Pedagogické fakulty Plzeň a ředitelka pořádající školy Mgr. Bc. Hana Krýslová. Zároveň jim popřáli mnoho úspěchů.
Letošní akce byla pojata trochu monstrózněji než v letech minulých. Zahradnická soutěž Netradiční karafiát totiž slavila svůj 10. ročník, kuchařská jarní soutěž dokonce ročník 14tý. Proto se organizátoři rozhodli obě dvě soutěže uspořádat současně.
Skutečnost, že se zde pravidelně setkávají žáci škol z celé republiky v tak hojném počtu svědčí o tom, že odborné školství je významným článkem vzdělávacího systému ČR a je o něj z řad uchazečů stále zájem.
Vrátíme-li se k soutěži samotné, dvoučlenná zahradnická družstva soutěžila v těchto úkolech:
 • Vázaná kytice pro mistra kuchaře, přízdoba vařečky
 • Kuchařská čepice v květinové úpravě
 • Prostření stolu pro manželský pár
Kuchaři pak svoje umění zhmotnili v úkolech:
 • Studené předkrmy
 • Příprava složitého salátu
 • Příprava stolu
Stejně jako v letech předchozích vznikaly pod rukama žáků výrobky na velmi profesionální úrovni. Vynikaly hlavně svoji kreativitou, estetičností a celkovým dojmem.
Proto musela porota do svého hodnocení zahrnout i hygienu práce, dodržení zadané techniky dle propozic, technické provedení výrobku a samozřejmě již zmiňovaný vzhled a dojem.
Mezi jednotlivými úkoly zpestřily soutěžní dopoledne žákyně Střední školy integrované svým vystoupením v podobě předvedení kostýmů, které si samy navrhly a zhotovily.
Pro všechny návštěvníky soutěže bylo k dispozici občerstvení v podobě chlebíčků, zákusků, kávy a nápojů. Po sečtení všech hodnocení bylo přece jen nutné zvolit nejzdařilejší výrobky.
Kuchařská porota ohodnotila nejlépe kulinářské umění žáků takto:
 1. místo: žáci Střední školy živnostenské a Základní školy z Plané
 2. místo: žáci Odborné školy výroby a služeb, Plzeň  –  Zlata Čápová, Hana Kortanová
 3. místo: žáci Základní školy a Odborné školy z Horšovského Týna
Dále na 4. místě se umístily Marie Zajíčková a Tereza Potužáková
Jako nejzdařilejší se porotě jevily zahradnické výtvory žáků:
 1. místo: Odborné školy výroby a služeb, Plzeň  –  Hana Sládková, Kristýna Čubrová
 2. místo: Odborného učiliště Chroustovice
 3. místo: Odborného učiliště Chroustovice
Dále na 4. místě se umístily Zlata Zemanová a Leona Pokorná
Tito ocenění žáci přebrali od hostů diplomy a věcné ceny. Ostatní soutěžící pak pamětní listy a upomínkové předměty. Na závěr ještě nutno dodat, že velké poděkování patří pedagogům, kteří soutěžící připravovali, ale i organizačnímu týmu soutěže.
Soutěž by nemohla proběhnout bez podpory:
 • SOUE Plzeň, které jakožto každoročně umožnilo soutěž pořádat v prostorách kinosálu a přísálí
 • Plzeňského kraje, který finančně celou soutěž podpořil včetně cen pro soutěžící
Dále k soutěži přispělo:
 • Středisko služeb školám, které se rovněž podílelo finančně včetně cen
 • Nakladatelství Nava, které dodalo věcné ceny

Příprava rautu pro oceněné pedagogy a mladé sportovce na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Dne 28. 3. 2018 převzali pedagogové za svou dosavadní práci ocenění z rukou hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové. Jako již tradičně naše škola připravila na tuto událost občerstvení ve formě rautu. Na této akci se podíleli žáci oboru Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba. Na rautovém stole mohli všichni zúčastnění ochutnat zákusky z naší nové cukrárny a výrobky studené kuchyně. Po skončení první akce následovalo předávání ocenění mladým sportovcům, kteří se zúčastnili Zimní olympiády dětí a mládeže 2018. I pro mladé sportovce byl připraven bohatý raut, který připravili žáci a učitelé naší školy.

Soutěž ve zdobení velikonočních perníčků 2018

Jako již tradičně se i letos zúčastnila naše škola tradiční soutěže ve zdobení velikonočních perníčků na půdě Střední školy živnostenské a Základní školy v Plané. Jako každý rok i letos měli žáci dva úkoly. V prvním úkolu prokázali znalosti z gastronomie a prostřeli slavnostní tabuli pro dvě osoby. Na stole byl založený inventář podle menu, které mělo obsahovat minimálně pět chodů. V druhém úkolu žáci zdobili velikonoční perníčky. Soutěže se zúčastnily žákyně 1. ročníku Zlata Čápová a žákyně 3. ročníku Hana Kortanová, pod vedením učitelky odborných předmětů Mgr. Bc. Blanky Lindmajerové děvčata obsadila krásné třetí místo, za které jim patří velká gratulace a paní učitelce poděkování za vzornou přípravu.

Příprava rautu na celorepublikové kolo projektu ENERSOL 2018

Ve dnech 22. a 23. března 2018 připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba raut ve velkém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. Raut byl pro všechny účastníky celorepublikové soutěže ENERSOL 2018. V dopoledních hodinách mohli účastníci soutěže ochutnat sladkosti z naší cukrárny, jako jsou rolády, věnečky, štafetky a dále mohli ozkoušet několik druhů chlebíčků. Ve večerních hodinách byl připraven velkolepý raut, který trval až do pozdních hodin. Na rautovém stole byly přichystané rautové řízečky, roládky, několik druhů salátů, uzená kýta a něco sladkého na zub.

Srdce na talíři

Dne 21. března 2018 proběhl na SOŠ a SOU Městec Králové 5. ročník gastronomické soutěže s názvem Srdce na talíři. Tato soutěž je určena žákům učebních oborů skupiny E – Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 19 škol z celé České republiky. Z každé školy se soutěže zúčastnila dvě dvoučlenná družstva pro každý obor. Úkolem soutěžící dvojice žáků učebního oboru cukrářské práce bylo připravit cukrářský výrobek, včetně degustačních porcí, ozdobený modelovací hmotou, krémem, čokoládou apod. Tématem letošního ročníku soutěže bylo téma „100 let české státnosti“. Úkolem soutěžících žáků učebního oboru kuchařské práce bylo zhotovit 2 různé druhy chlebíčků dle vlastní kalkulace, technologického postupu a připravit hotový výrobek před odbornou komisi. Žákyně naší školy Tereza a Marie z třetího ročníku oboru kuchařské práce se umístily ve stříbrném pásmu. Stejně tak se umístily Kateřina a Michaela z prvního ročníku oboru cukrářské práce. Patří jim velká gratulace. Velký dík patří také učitelům Bc. Patriku Sirovému a paní Janě Nagy za odborné vedení žáků a přípravu na soutěž.

Příprava rautu na Obchodní akademii Plzeň

Dne 1. března 2018 připravili žáci naší školy již několikátý raut v letošním školním roce. Raut byl připraven pro Obchodní akademii. Pochoutky žáků oboru Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel a Cukrářské práce ochutnalo na šest desítek hostů. Hosté mohli na rautovém stolu ochutnat vepřové a kuřecí řízečky, uzenou kýtu, několik druhů salátů, sýrů, marinovanou vepřovou panenku a několik druhů zákusků.

Raut k příležitosti slavnostního otevření cukrárny v budově OŠVS, Plzeň, Vejprnická 56

Dne 12. prosince 2017 byla slavnostně otevřená cukrářská dílna v budově naší školy. Na tuto akci si žáci spolu s učiteli odborného výcviku připravili slavnostní raut. Akce se zúčastnili představitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje a další významní lidé našeho regionu. Celou akci zahájila ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Plzeň – Mgr. Bc. Hana Krýslová, dále všechny přítomné pozdravila a pár slov pronesla Mgr. Ivana Bartošová – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, k hostům promluvily také JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Mgr. Jaroslav Šobr předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a nakonec promluvil Ing. Ota Rubner – předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko. Dále se všichni přesunuli do nové cukrárny, kde byla slavnostně přestřižena páska a rozkrojen třípatrový dort. Po prohlídce cukrárny byli všichni pozváni ředitelkou školy na slavnostní raut.

Příprava rautu pro účastníky olympijské kvalifikace v curlingu

Západočeská metropole hostila ve dnech 5. až 10. prosince 2017 týmy, které se utkaly o možnost reprezentace na olympijských hrách v Pchjongčchangu, jenž se budou konat v roce 2018. Kvalifikace se zúčastnilo šestnáct týmů nejen z Evropy, ale i z daleké Číny. Naše škola měla tu čest připravit dne 10. prosince 2017 raut pro účastníky této kvalifikace. Slavnostního rautu se zúčastnilo 225 lidí. V současné době to byla největší akce v historii školy. Na rautovém stolu mohli návštěvníci ochutnat výrobky studené i teplé kuchyně. Nedílnou součástí byly i zákusky, které vyrobili žáci spolu s učitelkami odborného výcviku oboru Potravinářská výroba – Cukrářské práce. Dále se na rautu podíleli také žáci a učitelé oboru Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel. O výzdobu se pak postarali žáci oboru Zahradnické práce.