Archiv rubriky: Nezařazené

Past na myši

Dne 22. 11. 2018 navštívili žáci druhých ročníků Divadlo J. K. Tyla. 70 dívek a chlapců shlédlo divadelní představení podle Agathy Christie Past na myši. Napínavý příběh žáky zcela pohltil, což se dalo snadno zjistit z výrazů překvapení a strachu v napínavých situacích. Divadelní představení jsou již tradiční pravidelnou školní aktivitou. Bylo to znát na hojném počtu účastníků, na společenském oblečení i chování žáků.
Dne 4.12.2018 Plzeň, P. Šafářová

Past na myši

Zdroj: https://www.djkt.eu/past-na-mysi

Vánoční trhy na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se nádvoří KÚ PK ponořilo do vánoční atmosféry. Konaly se zde tradiční vánoční trhy, letos už sedmým rokem. Pro umocnění předvánoční atmosféry vyzdobili naši zahradníci vestibul KÚ PK vánočními dekoracemi. Na nádvoří pak školy z plzeňského kraje nabízely široké veřejnosti svoje výrobky. Jednalo se zejména o vánoční cukroví, vánočky, adventní věnce a další výrobky spjaté s adventním časem. Dále pak školy nabídly návštěvníkům i něco k zakousnutí v podobě klobás, bramboráčků, ale i sladkých palačinek. Pro velký zájem veřejnosti z let předchozích naše škola nabízela své výrobky ve třech stáncích.

       

Školení ČŠI

Dne 22. 11. 2018 se zástupci ředitelky školy zúčastnili semináře České školní inspekce, jehož cílem bylo poskytnout inspiraci pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy. Seminář se zabýval: Faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků – reflexe dat a informací z inspekční činnosti, národních a mezinárodních šetření a Příklady dobré praxe, konkrétní náměty pro podporu práce učitelů a škol ve čtenářské a matematické gramotnosti, shrnutí a závěry. Přednášejícími byli Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, ústřední školní inspektor a PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora.

Raut pro PF ZČU

Naše škola dne 13. 11. 2018 zajišťovala na sále SOUE Plzeň raut pro pedagogickou fakultu ZČU v Plzni. Žáci kuchařských a cukrářských oborů připravili společně s jejich učiteli masové rolády, řízky s bramborovým salátem, studené sýrové rolády. Nechyběly ani zeleninové saláty s mozzarellou či losos. Na své si na rautu přišli i milovníci sladkého, kteří si mohli vybrat z několika druhů zákusků a pohárů.

Prezentace školy v DEPO 2015

Ve dnech 9. – 10. 11. 2018 proběhl v plzeňském Depu 2015 festival vzdělání a práce s názvem Posviť si na budoucnost. Stejně jako v loňském roce se zde sešly školy převážně z Plzeňského kraje. Jejich zástupci zde široké veřejnosti prezentovali studijní zaměření konkrétní školy, informace o studiu i případné uplatnění absolventů na trhu práce. Široký výčet škol ještě doplnilo několik firem, které se stejně jako školy, měly možnost prezentovat krátkými vstupy  na podiu. Zájem ze strany uchazečů byl obrovský, o čemž svědčila vysoká návštěvnost po oba dva dny. Stánek naší školy prezentovaly žákyně oboru zahradnického a cukrářského, které zde názorně předvedly vazbu květin a pekly palačinky. Zástupci školy z řad zaměstnanců pak veřejnosti podávali veškeré informace o zaměření školy a studiu samotném. Tato akce byla celkově velmi zdařilá po všech stránkách a uchazečům o  studium v mnohém napomohla a ulehčila tak rozhodování při výběru školy či studijního zaměření.

Soutěž Chodské kvítí v Horšovském Týně

Dne 8. 11. 2018 proběhla v Horšovském Týně aranžérská soutěž Chodský kvítí. I naše škola se prezentovala družstvem žáků, které konkrétně tvořili  A. Matějček, L. Pokorná a Z. Zemanová. Jejich výrobky, které se nesly v duchu motta soutěže – Advent – období tvořivosti, vyhodnotila porota jako třetí nejzdařilejší.

                   

 

 Učitelé se zúčastnili semináře na téma vánoční pečení

Dne 3. listopadu 2018 se učitelky odborného výcviku a odborných předmětů spolu se zástupcem ředitele pro praktické vyučování zúčastnili pracovního semináře, který pořádala Asociace kuchařů a cukrářů – pobočka Šumava. Celé dopoledne bylo zaměřeno na výrobky s vánoční tematikou, jako je například vánoční cukroví, vánoční dezerty a dorty, které byly tvořeny do zimních barev. Během semináře si každý účastník mohl výrobky vyzkoušet a na konci ochutnat. Seminář měl velký přínos teoretických i praktických zkušeností, které mohou učitelé dále předat svým žákům ve svých hodinách.

Dne 5.11.2018, M. Kříž

  

Zdroj: M. Kříž

100PY „STO LET REPUBLIKY, OČIMA PĚTI GENERACÍ“

Dne 8. 11. 2018 se žáci 2. a 3. ročníků cukrářské a kuchařské práce v doprovodu Mgr. Blanky Lindmajerové a Mgr. Ivany Karlové účastnili výstavy k příležitosti 100 let výročí republiky.

Žáci se na výstavě nechali vtáhnout do příběhu smyšlené rodiny Němcových, která zažila všechna období minulých 100 let. V příběhu byly zdůrazněny důležité momenty a události rodiny,  jejíž život byl zachycen očima pěti generací. Rodina Němcových provázela žáky celou výstavou.       Příběh nás zavedl do prvorepublikové kavárny, kde mohli žáci nahlédnout do deníku Anny Němcové, jedné z postav rodiny. Dále nás rodina zavedla do tehdejší koupelny (70. let), tam tehdy padala zásadní rozhodnutí, např. jestli emigrovat nebo zůstat v republice. Výstava nás přenesla ještě do tehdejších škodových závodů či garáže s legendární škodovkou 120.  Celou výstavu doplňovaly poutavé dobové fotografie, články a různé další předměty z různých časových období naší země včetně měnícího se státního znaku.

Na závěr výstavy se žáci vyjádřili k různým otázkám ze současnosti a zároveň tak po sobě zanechali „100PY“. Výstavu ukončovala zrcadlová místnost se zásadní otázkou o rozhodnutích, které rodina Němcových v minulých 100 letech udělala a otázka zněla „Měli jsme to udělat?“

Dne 13.11.2018, B. Lindmajerová

      

Zdroj: B. Lindmajerová