Archiv rubriky: Nezařazené

Ani v květnu a červnu se nenudíme :)

Blázníš? No a!

V květnu se třída 1ZA spolu s učitelkou odborného výcviku Bc. Petrou Klůsovou zúčastnila programu, jehož cílem je preventivně působit na vznik duševních onemocnění u dospívajících. Interaktivní zážitkový workshop byl založen na otevřeném dialogu studentů s psychoterapeutem a „expertem ve vlastní věci“, člověkem, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním.

Filmové představení

V úterý 4. 6. žáci navštívili CINEMA CITY Plzeň, kde shlédli film režiséra Rudolfa Havlíka a scénáristky Radky Třeštíkové Po čem muži touží. Komedie s hvězdným hereckým obsazením byla příjemným zpestřením závěru školního roku.

Zoologická zahrada Plzeň

Stalo se již hezkou tradicí, že v době konání praktických závěrečných zkoušek žáci 1. a 2. ročníků společně se svými učiteli navštíví ZOO Plzeň. Ani letos tomu nebylo jinak. V průběhu dopoledne jsme prošli téměř celou zahradu, prohlédli si nové přírůstky mambu zelenou, samici šimpanze Brigitte nebo velbloudici Terezu.
Zdroj: Mgr. P. Holubová

Raut v Techmanii Science Center v Plzni – druhý ročník Soutěže robotiky

Dne 15. 5. 2019 se uskutečnil v Techmania Science Center v Plzni druhý ročník Soutěže Robotiky, kde naše škola zajišťovala kompletní občerstvení pro účastníky soutěže a slavnostní raut pro jejich doprovod a zástupce pořadatele. Žáci kuchařských a cukrářských oborů připravili společně s jejich učiteli široký sortiment rautových pokrmů, kde si přišli na své příznivci masových, zeleninových, ovocných, rybích i sýrových specialit. Nechyběla též teplá jídla jako burgunská hovězí pečeně s karlovarskými knedlíky a uzená vepřová kýta. Pestrou slavnostní tabuli dokreslenou květinovými miskami připravenými žáky zahradnického oboru vkusně doplňovaly oku lahodící delikátní zákusky a poháry. Kromě přípravy naši žáci v průběhu rautu doplňovali rautové mísy, prováděli debarasování a překládání pokrmů. Akce byla z našeho pohledu velmi úspěšná, o čemž hovořili spokojené reakce všech hostů a pořadatelů.
Autor: Bc. Patrik Sirový

Exkurze do Technického muzea Praha

Žáci 2EZ, pan učitel Kříž a třídní učitelka paní Veselá se 23. 4. 2019 vypravili do Prahy, poznat její krásy a navštívit Technické muzeum. V Technickém muzeum se všem moc líbilo, zvláště automobily a fotografické přístroje. Pak se skupinka vydala na Pražský hrad, kde všechny zaujaly přísné kontroly u vstupu do areálu. Žáci si procházkou zopakovali dějiny vzniku Pražského hradu, prohlédli si z vnějšku chrám sv. Víta, sv. Jiří a po Starých zámeckých schodech se vydali na zpáteční cestu k vlaku a do Plzně. Všem zúčastněným se exkurze velmi líbila a projevili přání se zúčastnit další zajímavé akce.
Text: Mgr. Věra Veselá, Foto: Mgr. Miroslav KřížINFO KARIÉRA

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje INFO KARIÉRA připravilo pro naše 3. ročníky ZÁŽITKOVÝ PORADENSKÝ PROGRAM, ve kterém se žáci zaměřili na sebereflexi a mapování svých silných stránek. Žáci pod dohledem zkušených odborníků pracovali na rozvoji nalezených kompetencí a uvažovali o jejich využívání ve vzdělávací a kariérní cestě.
Dne 23.4.2019 Mgr. Petra Holubová
Zdroj: P. Holubová
Zdroj: P. Holubová

Seminář ODSTRAŇUJEME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY

Na jaře se žáci 1. ročníku zúčastnili vzdělávacího semináře ODSTRAŇUJEME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY, který připravila PLZEŇSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH. Cílem semináře bylo propojení světa neslyšících osob a osob se sluchovým postižením.

Dne: 23. 4. 2019 Mgr. Petra Holubová

Příprava rautu na setkání starostů obcí severního Plzeňska s členy Rady Plzeňského kraje v Manětíně

Dne 4. 4. 2019 se v malebném městečku Manětín konalo setkání starostů obcí severního Plzeňska s členy Rady Plzeňského kraje. Naše škola měla tu čest zajistit k této významné události raut. Oproti několika předchozím byl tento raut větší co do objemu nabízených pokrmů a počtu strávníků, tak i menu bylo druhově rozmanitější. Kromě  jídla měli hosté k dispozici i nápojový pult s alko i nealko nápoji a kávou.
Na studeném rautovém stole byly připraveny tradiční řízečky, bramborový salát, masové rolády, ale i tatarský biftek. Kdo ze strávníků neholduje těmto pokrmům, mohl si vybrat z několika druhů sýra, lososa, těstovinového salátu nebo jen zakousnout kanapky. V nabídce samozřejmě nechyběla zelenina ani široká škála ovoce.
Pro milovníky sladkého byly připraveny koláče a několik druhů zákusků. Kdo měl opravdový hlad, navštívil teplý pult a mohl si vybrat z masové směsi, guláše nebo uzené pečené kýty. Dle reakcí přítomných starostů, hostů  i pořádající agentury splnila naše škola požadavky této akce. Nutné je poděkovat kolektivu učitelů odborného výcviku, kteří se se svými žáky  na celé přípravě podíleli.  Budeme se těšit při přípravě stejné akce zase za rok.


Soutěž Tři oříšky pro Popelku

Ve středu 27. 3. 2019 pořádala Odborná škola výroby a služeb, Vejprnická 56, Plzeň, již tradičně soutěž určenou pro žáky odborných škol a učilišť. Po loňské úspěšné premiéře, kdy proběhly souběžně soutěže kuchařská a zahradnická, zvolili pořadatelé stejný harmonogram. Jelikož  na odborných školách
a učilištích mezi žáky vzrůstá zájem o obor cukrářský,  byla soutěž letos poprvé rozšířena ještě o tuto kategorii. V sále SOUE na Vejprnické tedy současně proběhla Jarní kuchařská soutěž, Cukrářská soutěž a Netradiční karafiát. Ve všech kategoriích soutěžili vždy dva žáci v jednom družstvu. Pořadatelé zvolili pro letošní ročník téma Tři oříšky pro popelku, a proto se  úkoly všech soutěžních kategorií tematicky vázaly k této krásné pohádce. Celou soutěž zahájilo krátké vystoupení žáků, které navodilo atmosféru již zmíněné pohádky. Poté oficiálně soutěž zahájila ředitelka školy Mgr. Lucie Vodičková a přizvaní hosté z Krajského úřadu Plzeňského kraje, jmenovitě  Mgr. Ivana Bartošová, JUDr. Jaroslava Havlíčková a Mgr. Jaroslav Šobr.
Následovně soutěžící z dvanácti družstev kuchařů,  čtyřech družstev cukrářů a sedmi družstev zahradníků, začali pracovat na  prvním soutěžním úkolu.  Konkrétně  u kuchařů  se jednalo o přípravu zdravé svačiny včetně nápoje, zahradníci vyráběli aranžmá s názvem Fantazie a cukráři zhotovovali dort, jehož podoba se vztahovala k hlavnímu mottu soutěže. Od začátku soutěžící každého oboru sledovala  tříčlenná porota, která byla složená z odborníků pohybujících se v daném oboru.  U zahradníků bylo hodnoceno technické provedení, estetika výrobku a celkový dojem. U oborů potravinářských bylo kritérií daleko více, od dodržování hygienických postupů, přes techniku zpracování, použitý inventář až po výslednou chuť a prezentaci výrobku.  Na první soutěžní úkol měli soutěžící 90 min., poté následovala třicetiminutová přestávka. Po celou dobu soutěže byl k dispozici bufet, kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit drobné občerstvení. Kuchaři a cukráři pořádající školy připravili několik druhů zákusků, chlebíčky, bagety a podávali studené i teplé nápoje. Na druhý soutěžní úkol byla vymezena časová dotace 60 min. Během tohoto času měli kuchaři  za úkol vytvořit rautovou mísu pro 4 osoby, cukráři připravovali restaurační moučník a zahradníci přizdobovali Popelčin střevíc. K tomu měli za úkol  ještě zhotovit drobnou vázanou květinu, kdy materiál dodala pořádající škola. Na tento úkol se žáci nemohli připravit, poněvadž zadání se  dozvěděli těsně před jeho započetím. Tady se projevila okamžitá kreativita a nápaditost soutěžících. Všechny hotové výrobky byly prezentovány na stolech v přísálí. Zde je pečlivě kontrolovali porotci a prohlédnout si je mohl každý návštěvník soutěže. Soutěž byla totiž veřejná a návštěvnost tvořili především žáci areálu, ale i mnoho dalších hostů. Tato soutěž není jen posuzování dovedností jednotlivých družstev, ale je odrazem kreativity a celkového portfolia práce žáků odborných škol a učilišť, o čemž svědčí výrobky samotné. Nesmíme zapomenout ani na kulturní a společenský význam této akce, kdy dochází k přátelským setkáním, výměně informací, zkušeností a k diskuzím pedagogických pracovníků zúčastněných škol.
Na konci soutěže při prezentaci výrobků se každý rok objevují stále nové a nové nápady, nová estetická pojetí úkolů, techniky zpracování i používaný materiál, suroviny. To vše svědčí nejen o kreativitě žáků, ale i o práci pedagogů na úrovni jednotlivých oborů, kdy při odborném výcviku dynamicky přizpůsobují svoji činnost  novým trendům  a rostoucím nárokům společnosti ze strany zákazníka. Ale zpět k soutěži samotné. Po pečlivém zhodnocení všech úkolů a sečtení desítek hodnotících kritérií bylo na čase vyzdvihnout toho, jehož výrobek se jevil odborníkům z poroty jako nejzdařilejší (záměrně neformuluji větu tak, že konkrétní výrobek byl nejhezčí nebo nejlepší, poněvadž vzhledem  k široké variabilitě  výrobků hraje velkou roli individuální cítění každého posuzovatele). Od toho je zde proto odborná porota. Výsledkové listiny a čísla však hovořila jasně a proto si ceny za první tři místa rozdělila družstva takto: Kuchaři – v prvním soutěžním úkolu uspěla družstva ze Sokolova, Mostu a Plané, v druhém soutěžním úkolu z Chomutova, Mostu a opět Plané. U cukrářů nejvíce ohromili porotou v prvním úkolu žáci z Horšovského Týna a obou družstev Plzně. Druhý úkol nejlépe zvládla opět obě dvě plzeňská družstva a družstvo ze Sokolova. U zahradníků se první soutěžní úkol jevil porotcům jako nejzdařilejší u žáků Třešťě, Plzně a Chrosutovic, ocenění za druhý úkol si odvezla družstva Chroustovic, Plzně a Třeště. Pozn.: Výsledky družstev jsou uváděny vždy vzestupně. Všichni ocenění převzali z rukou Mgr. Jaroslava Šobra a Mgr. Lucie Vodičkové hodnotné ceny. Ti, co nezvítězili,  si odvezli pamětní list a sladkost jako cenu útěchy. Na úplný závěr zhodnotil Mgr. Šobr celou soutěž, vyzdvihl precizní práce žáků a společně s ředitelkou pořádající školy poděkovali soutěžícím a popřáli jim šťastnou cestu.
Nesmíme zapomenout zmínit i ty, kteří se na celé soutěži podíleli. Byli to pedagogové pořádající školy, kdy pod vedením Mgr. Kříže zajistili hladký průběh soutěže tzv. od A až po Z. Ať už se jedná o vymyšlení témat, jednotlivých soutěžních úkolů, zajištění technické dokumentace k soutěži, zajištění cen pro výherce, organizační strukturu, občerstvení,  materiální zabezpečení soutěže a spousty dalších. Velkým podílem přispěli i  partneři, bez jejichž podpory by soutěž nemohla probíhat. Jmenovitě je to Plzeňský kraj, který celou soutěž podpořil finančně, Středisko služeb školám, jehož prostřednictvím byly výše uvedené finance směřovány na materiální zajištění a ceny. Plzeňský kraj také daroval soutěžícím upomínkové předměty. K darům pro výherce přispělo i vydavatelství Nava a Hypermarket Globus. Celá soutěž pak probíhala v prostorách kulturního sálu a přilehlých prostor, které zapůjčilo pro pořádání Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň. Nezbývá než si přát, abychom se i nadále na takovýchto soutěžích a podobných akcích setkávali v tak hojném počtu a přátelské atmosféře. A aby odborné školství bylo nadále na dobré úrovni, expandovalo, svými řemeslnými výrobky vyhovovalo nárokům  současné společnosti a aby produkovalo absolventy, kteří svoji kvalitou uspokojí poptávku na trhu práce.

					

Raut pro oceněné pedagogy u příležitosti Dne učitelů

V Den učitelů, tedy 28. 3. 2019, byli na Krajském úřadu Plzeňského kraje oceněni úspěšní pedagogové. Žáci naší školy k této příležitosti uspořádali slavnostní raut. Zúčastnění si mohli vybrat z několika druhů plněných mas, rautových řízečků, uzeného lososa a různých druhů kanapek. Pro příznivce „zdravější stravy“ byly připraveny sýrové mísy, těstovinový salát, ovocné mísy a čerstvá zelenina. Ke kávě si pak mohli zúčastnění vybrat z několika druhů zákusků a plněných koláčků.

Raut pro soutěžící Gymnazisty roku 2019

Dne 20. 3. 2019 se na Krajském úřadě sešli nejlepší gymnazisté ze škol Plzeňského kraje. Na jejich finálové vědomostní klání připravili žáci OŠVS, Plzeň, bohaté občerstvení. Na své si přišli milovníci masových jídel, pro které byly připraveny studené rolády, pečená panenka s mozzarelou a rautové řízečky. Kdo měl chuť na něco lehčího, mohl si dát těstovinový salát nebo si vybrat z ovocné a zeleninové mísy. K drobnému zakousnutí byly připraveny chlebíčky a sýrové rolády. Ke kávě nechyběly ani koláče a několik druhů tradičních zákusků.

Vzděláním k úspěchu bez bariér

V 1. pololetí školního roku se 9 žáků naší školy zúčastnilo projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér, který připravilo informačně vzdělávací středisko Info Kariéra spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Projekt, určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, byl sestaven ze tří navazujících bloků kariérového poradenství, během nichž si žáci prošli skupinovými workshopy, e-learningovými aktivitami a individuálním poradenstvím.
Dne 14.1. 2019  Mgr. P. Holubová, výchovná poradkyně
Zdroj: P. Holubová