Techmánia a Planetárium

Během promítání v Planetáriu jsme navštívili 140 000 hvězd, shlédli věrný model naší Galaxie, stejně jako desítky mlhovin i samotnou strukturu vesmíru. Kromě zobrazení astronomických objektů jsme se proletěli základním kamenem života – DNA, nebo jsme porovnali atomovou strukturu uhlíku ve formě grafitu a diamantu. V Techmánii jsme experimentovali a poznávali jak funguje svět kolem nás. Všichni jsme pochopili něco z […]

Srdce na talíři

Dne 21. března 2018 proběhl na SOŠ a SOU Městec Králové 5. ročník gastronomické soutěže s názvem Srdce na talíři. Tato soutěž je určena žákům učebních oborů skupiny E – Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 19 škol z celé České republiky. Z každé školy se soutěže zúčastnila dvě dvoučlenná družstva pro každý obor. Úkolem soutěžící […]

Ukončení projektu EVVO

K 31. 12. 2013 byl ukončen projekt Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky. Vytvořené materiály jsou veřejně přístupné v Databázi výstupů projektů OPVK.

Podtémata u třetí etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky jsou v rámci třetí etapy zpracovávána tato podtémata. U tématu Biotické složky životního prostředí se jedná o podtéma Biom, biosféra; u tématu Energie se jedná o podtéma Neobnovitelné zdroje energie a dopad na životní prostředí; u tématu Fauna se jedná o […]

Aktivity s tématikou EVVO

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky absolvovali žáci naší školy exkurze do Národní přírodní rezervace Soos, do Koněpruských jeskyní a dále se zúčastnili odborných přednášek v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.

Konference k projektu EVVO

Dne 17. dubna 2013 proběhla v budově Odborné školy výroby a služeb konference, kde jsme informovali účastníky o průběhu projektu a jeho realizaci pod názvem „Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky“. Projekt byl představen Bc. Miroslavem Křížem. Přítomné seznámil s projektem a vysvětlil, jak bude využit do budoucna pro žáky naší školy. Při odchodu všichni […]

Podtémata u druhé etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V únoru 2013 byla zahájena 2 etapa zpracovávání výukových materiálů v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky. Konkrétně se jedná o tato podtémata: Ekosystémy; Obnovitelné zdroje energie a dopad na životní prostředí; Volně žijící zvířata v ČR (druhy a jejich případné využití pro člověka); Deštné pralesy a jejich […]