Archiv autora: Miroslav Kříž

Vánoční trhy na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se nádvoří KÚ PK ponořilo do vánoční atmosféry. Konaly se zde tradiční vánoční trhy, letos už sedmým rokem. Pro umocnění předvánoční atmosféry vyzdobili naši zahradníci vestibul KÚ PK vánočními dekoracemi. Na nádvoří pak školy z plzeňského kraje nabízely široké veřejnosti svoje výrobky. Jednalo se zejména o vánoční cukroví, vánočky, adventní věnce a další výrobky spjaté s adventním časem. Dále pak školy nabídly návštěvníkům i něco k zakousnutí v podobě klobás, bramboráčků, ale i sladkých palačinek. Pro velký zájem veřejnosti z let předchozích naše škola nabízela své výrobky ve třech stáncích.

       

Raut pro PF ZČU

Naše škola dne 13. 11. 2018 zajišťovala na sále SOUE Plzeň raut pro pedagogickou fakultu ZČU v Plzni. Žáci kuchařských a cukrářských oborů připravili společně s jejich učiteli masové rolády, řízky s bramborovým salátem, studené sýrové rolády. Nechyběly ani zeleninové saláty s mozzarellou či losos. Na své si na rautu přišli i milovníci sladkého, kteří si mohli vybrat z několika druhů zákusků a pohárů.

Prezentace školy v DEPO 2015

Ve dnech 9. – 10. 11. 2018 proběhl v plzeňském Depu 2015 festival vzdělání a práce s názvem Posviť si na budoucnost. Stejně jako v loňském roce se zde sešly školy převážně z Plzeňského kraje. Jejich zástupci zde široké veřejnosti prezentovali studijní zaměření konkrétní školy, informace o studiu i případné uplatnění absolventů na trhu práce. Široký výčet škol ještě doplnilo několik firem, které se stejně jako školy, měly možnost prezentovat krátkými vstupy  na podiu. Zájem ze strany uchazečů byl obrovský, o čemž svědčila vysoká návštěvnost po oba dva dny. Stánek naší školy prezentovaly žákyně oboru zahradnického a cukrářského, které zde názorně předvedly vazbu květin a pekly palačinky. Zástupci školy z řad zaměstnanců pak veřejnosti podávali veškeré informace o zaměření školy a studiu samotném. Tato akce byla celkově velmi zdařilá po všech stránkách a uchazečům o  studium v mnohém napomohla a ulehčila tak rozhodování při výběru školy či studijního zaměření.

Soutěž Chodské kvítí v Horšovském Týně

Dne 8. 11. 2018 proběhla v Horšovském Týně aranžérská soutěž Chodský kvítí. I naše škola se prezentovala družstvem žáků, které konkrétně tvořili  A. Matějček, L. Pokorná a Z. Zemanová. Jejich výrobky, které se nesly v duchu motta soutěže – Advent – období tvořivosti, vyhodnotila porota jako třetí nejzdařilejší.

                   

 

Prezentace škol v Klatovech

Dne 7. listopadu 2018 jsme se jako již tradičně zúčastnili prezentace škol na Akademii řemesel v Klatovech. Stejně jako v předchozích letech jsme představovali zájemcům obory naší školy s ukázkou výrobků žáků.

Učitelé se zúčastnili semináře na téma vánoční pečení

Dne 3. listopadu 2018 se učitelky odborného výcviku a odborných předmětů spolu se zástupcem ředitele pro praktické vyučování zúčastnili pracovního semináře, který pořádala Asociace kuchařů a cukrářů – pobočka Šumava. Celé dopoledne bylo zaměřeno na výrobky s vánoční tematikou, jako je například vánoční cukroví, vánoční dezerty a dorty, které byly tvořeny do zimních barev. Během semináře si každý účastník mohl výrobky vyzkoušet a na konci ochutnat. Seminář měl velký přínos teoretických i praktických zkušeností, které mohou učitelé dále předat svým žákům ve svých hodinách.

Raut v Techmania Science Center – setkání s hejtmanem

Dne 31. října 2018 připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel a žáci oboru Potravinářská výroba – Cukrářské práce raut, který se konal na dvou místech v prostorách Techmania Science Center. Akci v Techmanii, pod názvem Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem, pořádala společnost Deník. Na debatě s hejtmanem se především řešila budoucnost školství, vzdělávání v technických oborech a financování sportu. Dalšími hosty setkání byli náměstkyně hejtmana Plzeňského Kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, předseda TJ Hrádek David Redl a bývalý hokejista a majitel klubu HC Škoda Plzeň Martin Straka. V ranních hodinách byl pro zúčastněné připraven coffee break v prostorách konferenčního sálu. Po zakončení jednání se přesunuli všichni účastníci jednání do prostorů horní galerie Techmania, kde byl připraven raut.

Coffee break

Raut

Veletrh perspektivy řemesel Stod

Dne 25. října 2018 proběhla ve Stodu prezentace škol pod názvem Veletrh perspektivy řemesel. Této akce se zúčastnili žáci z okolních základních škol, aby si mohli prohlédnout nabídku oborů v Plzeňském kraji. U našeho stánku se mohli seznámit s prezentací o naší škole a s výrobky žáků. Každý, kdo navštívil náš stánek, obdržel propagační letáček od žákyň oboru Potravinářská výroba – Cukrářské práce.