6.12.2021 až 28.2.2022 bude probíhat screeningové testování žáků

Testování bude probíhat každé pondělí nebo v následující dny pokud nebyl žák přítomen v den testování. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy.

Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že:

1. byl plně očkován před více než 14 dny,

2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny,

Mgr. Karolína Kajerová

zástupkyně ředitelky školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová