Informace pro žáky k zahájení školního roku 2021/2022

Epidemiologická opatření:

1. Žák, který má příznaky infekčního onemocnění (teplota, rýma, kašel, bolest hlavy atd.) nesmí vstoupit do budovy školy. Pokud žák trpí alergickým nebo chronickým onemocněním musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.

2. Žák, který byl v posledních 14 dnech v zahraničí musí splnit všechna nařízení, které ukládá ministerstvo pro návrat z jednotlivých zemí (cestovatelský semafor) – o této skutečnosti informuje pedagogický dozor ještě před vstupem do budovy školy.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-9.-7.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

3. Žáci jsou povinni při vstupu do budovy a ve společných prostorech školy (chodby, umývárny a toalety) mít zakryté dýchací cesty.

4. Žáci jsou i nadále povinni dodržovat další důležitá hygienická opatření – (dodržování rozestupů, mytí rukou a další).

Testování žáků na začátku školního roku

Testování bude probíhat ve dnech 1.9., 6.9., 9.9. Žák bude testován neinvazivními antigenními testy – Genrui.

Zde instruktážní video k testování:

Žák nebude testován, pokud doloží potvrzení o tom, že:

1. byl plně očkován před více než 14 dny,

2. prodělal onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny,

3. doloží negativní výsledek PCR nebo Ag testu, který byl proveden na odběrovém místě.

Harmonogram zahájení školního roku 2021/2022 1. 9. 2021

TřídaTřídní učitelUčebnaZahájení šk.r.
1CHolubová2258.00
1EGubric1288.00
1KKarlová2228.00
1PPTichá2038.00
1ZLüftnerová1298.00
1ZADlouhá1258.00
1ZDPŠvecová2218.00
2CLindmajerová2259.00
2EGubric1289.00
2KKarlová2229.00
2ZVeselá1299.00
2ZAPŠafářová1259.00
2ZDPKrohová2059.00
3CKrsová22610.00
3EVeselá12410.00
3KTvrdíková22210.00
3PPKrohová20310.00
3ZPsohlavcová10610.00
3ZADlouhá12510.00
3ZDPŠvecová20510.00

Autor příspěvku: Karolína Kajerová