Informace pro žáky k zahájení školního roku 2021/2022

Epidemiologická opatření: 1. Žák, který má příznaky infekčního onemocnění (teplota, rýma, kašel, bolest hlavy atd.) nesmí vstoupit do budovy školy. Pokud žák trpí alergickým nebo chronickým onemocněním musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. 2. Žák, který byl v posledních 14 dnech v zahraničí musí splnit všechna nařízení, které ukládá ministerstvo pro návrat z jednotlivých zemí (cestovatelský semafor) – […]