Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků

Ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 vyhlašuje volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků, které se uskuteční dne 24. 8. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin. Volby proběhnou v budově Odborné školy výroby a služeb dle Volebního řádu školské rady vydaného Plzeňským krajem. Z navržených kandidátů přijala kandidaturu: 1) Skolodová Jana, Třemošná, […]