Spuštění prezenčního teoretického vyučování od 24.5.2021

Na základě usnesení vlády ze dne 17. května 2021 č. 471 je od 24.5.2021 umožněna osobní přítomnost žáků na teoretickém vyučování. Účast je umožněna pouze těm žákům, kteří NEMAJÍ PŘÍZNAKY onemocnění COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, ucpaný nos, bolest hlavy) a podstoupí TESTOVÁNÍ prostřednictvím neinvazivního (nebolestivého) preventivního antigenního testu – žák provádí testování sám, odběrem vzorku z přední části nosu, za přítomnosti a dohledu učitele teoretického vyučování. Testování bude probíhat vždy první den příchodu do školy v průběhu první vyučovací hodiny v místnosti, která je stanovena platným rozvrhem.

Výjimku z testování mají pouze ti žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 90 dny nebo byli očkováni a od podání poslední očkovací látky uběhlo více než 14 dní a mohou tuto skutečnost prokázat. Pokud se žák z výše uvedených důvodů nemusí testovat, oznámí tuto skutečnost v sekretariátu školy (tel. 778 529 339).

Po celou dobu účasti na teoretickém vyučování musí mít žák nasazený respirátor s ochranou FFP2 nebo nanoroušku, která splňuje stejné parametry jako respirátor FFP2.

V týdnu od 24.5.2021 se teoretického vyučování účastní tyto třídy: 2C1, 2C2, 2E, 2K, 2PP, 2Z, 2ZA, 2ZDP, 3EZ, 3K (od úterý).

Odborný výcvik bude i nadále probíhat prezenční formou.

Mgr. Lucie Vodičková

ředitelka školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová