SPUŠTĚNÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU OD 26.4.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 19. dubna 2021 č. j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN je od 26.4.2021 umožněna osobní přítomnost žáků na odborném výcviku. Účast je umožněna pouze těm žákům, kteří NEMAJÍ PŘÍZNAKY onemocnění COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, ucpaný nos, bolest hlavy) a podstoupí TESTOVÁNÍ prostřednictvím neinvazivního (nebolestivého) preventivního antigenního testu – žák provádí testování sám, odběrem vzorku z přední části nosu, za přítomnosti a dohledu učitele odborného výcviku. Testování bude probíhat vždy první den příchodu na odborný výcvik a druhé při účasti žáka na pracovišti, která je delší než 3 dny.

Výjimku z testování mají pouze ti žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 90 dny nebo byli očkováni a od podání poslední očkovací látky uběhlo více než 14 dní a mohou tuto skutečnost prokázat. Pokud se žák z výše uvedených důvodů nemusí testovat, oznámí tuto skutečnost v sekretariátu školy (tel. 778 529 339).

Po celou dobu účasti na odborném výcviku musí mít žák nasazený respirátor s ochranou FFP2 nebo nanoroušku, která splňuje stejné parametry jako respirátor FFP2.

V odkazu níže naleznete instruktážní video k samotestování.

Aby se všichni žáci mohli zúčastnit odborného výcviku a povinného testování škola vytvořila harmonogram konzultací a testování (viz příloha).

V týdnu od 26.4.2021 se odborného výcviku účastní tyto třídy: 1C, 1E, 1K, 1Z, 1ZAP, 1ZDP, 3C, 3K (pouze v pondělí), 3PP, 3ZDP, 3ZA.

Teoretické vyučování bude i nadále probíhat distanční formou – online.

Mgr. Lucie Vodičková

ředitelka školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová