Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného dne 29. ledna 2021 č. j. MSMT-3258/2021-1 stanovuji pro žáky posledních ročníků všech oborů vzdělávání organizaci závěrečných zkoušek – formu, termíny, místo konání a podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce. Forma, termíny a místo konání závěrečné zkoušky: Písemná závěrečná zkouška se u všech oborů vzdělávání nekoná. Praktická […]