Ukončení nouzového stavu nemá vliv na režim vzdělávání

Na základě prohlášení MŠMT ze dne 12.2.2021 nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim vzdělávání na školách.
Výuka bude i nadále probíhat distanční formou.
Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 do 12 hod ve vrátnici školy.
Pokud u žáka došlo ke změně jeho možnosti vzdělávat se online, neprodleně informuje o této skutečnosti třídního učitele.
Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy nebo v systému Bakaláři.
Mgr. Lucie Vodičková
ředitelka školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová