Ukončení nouzového stavu nemá vliv na režim vzdělávání

Na základě prohlášení MŠMT ze dne 12.2.2021 nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim vzdělávání na školách. Výuka bude i nadále probíhat distanční formou. Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 do 12 hod ve vrátnici školy. […]