Ukončení nouzového stavu nemá vliv na režim vzdělávání

Na základě prohlášení MŠMT ze dne 12.2.2021 nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim vzdělávání na školách. Výuka bude i nadále probíhat distanční formou. Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 do 12 hod ve vrátnici školy. […]

Posviťme si na budoucnost

12.2.2021 od 8.00 do 13.00 hod se naše škola zúčastní online prezentace škol. Přihlásit se na online schůzku můžete prostřednictvím stránek Posviťme si na budoucnost https://www.posvitsinabudoucnost.cz/courses/odborna-skola-vyroby-a-sluzeb-plzen/ nebo prostřednictvím odkazu na MS Teams Schůzka v Microsoft Teams Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. Další informace | Možnosti schůzky