Prodloužení distančního vzdělávání

Dne 22. 1. 2021 bylo vládou České republiky prodlouženo krizové opatření pro oblast školství. Z tohoto důvodu bude výuka od 25. 1. 2021 i nadále pokračovat distanční formou (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.).

Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 do 12 hod ve vrátnici školy.

Pokud u žáka došlo ke změně jeho možnosti vzdělávat se online, neprodleně informuje o této skutečnosti třídního učitele.

Předání vysvědčení žákům v listinné podobě se odkládá na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Obsah vysvědčení bude zpřístupněn nejpozději 28. 1. 2021 ve školním informačním systému Bakaláři.

Mgr. Lucie Vodičková

ředitelka školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová