Pokračujeme ve výuce distanční formou

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření  se od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu bude výuka i nadále pokračovat distanční formou (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.).

Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 do 12 hod ve vrátnici školy.

Pokud u žáka došlo ke změně jeho možnosti vzdělávat se online, neprodleně informuje o této skutečnosti třídního učitele.

Mgr. Lucie Vodičková

ředitelka školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová