Návrh kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků

Z navržených kandidátů přijala kandidaturu:
1) Skolodová Jana, Třemošná
2) Ungrová Martina, Plzeň

Termín a průběh voleb
Volby se uskuteční v budově Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 dle Volebního řádu školské rady vydaného Plzeňským krajem.
Termín voleb není v současné době možné stanovit vzhledem k vývoji epidemiologické situace. Přesné datum bude stanoveno v nejbližším možném termínu po návratu žáků do škol.

Mgr. Lucie Vodičková
ředitelka školy

Zveřejněno na webových stránkách školy, v systému Bakaláři a na úřední desce školy.

Autor příspěvku: Karolína Kajerová