INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přihláška ke studiu Přihlášku je možné podat do 1. 3. 2021. Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit. Přihlášku ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím podáním. Zletilý uchazeč podává přihlášku sám. Součástí […]

Prodloužení distančního vzdělávání

Dne 22. 1. 2021 bylo vládou České republiky prodlouženo krizové opatření pro oblast školství. Z tohoto důvodu bude výuka od 25. 1. 2021 i nadále pokračovat distanční formou (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.). Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 […]

Online den otevřených dveří 14.1.2021 a 19.1.2021

Z epidemiologických důvodů se den otevřených dveří bude konat online dne 14.1.2021 a 19.1.2021 od 16.00 hod do 19.00 hod za pomocí MS Teams. Postup pro přihlášenído MS Teams naleznete v příloze níže. K dispozici Vám bude: Mgr. Miroslav Kříž – zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik a to od 16.00 do 19.00 hodin Odkaz na připojení […]

Pokračujeme ve výuce distanční formou

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření  se od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu bude výuka i nadále pokračovat distanční formou (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.). Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost […]

Návrh kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků

Z navržených kandidátů přijala kandidaturu: 1) Skolodová Jana, Třemošná 2) Ungrová Martina, Plzeň Termín a průběh voleb Volby se uskuteční v budově Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 dle Volebního řádu školské rady vydaného Plzeňským krajem. Termín voleb není v současné době možné stanovit vzhledem k vývoji epidemiologické situace. Přesné datum bude stanoveno […]