Obnovení distanční výuky od 4. 1. 2021

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1337 se od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 omezuje provoz škol a školských zařízení. Z tohoto důvodu přechází všichni žáci školy od 4. 1. 2021 na distanční formu výuky (Další vývoj prosím sledujte na stránkách školy a v systému Bakaláři.).

Výukové materiály v tištěné podobě (pro žáky, kteří nemají možnost se vzdělávat online) je možné si i nadále vyzvednout každou středu od 8 do 12 hod ve vrátnici školy.

Pokud u žáka došlo ke změně jeho možnosti vzdělávat se online, neprodleně informuje o této skutečnosti třídního učitele.

Mgr. Lucie Vodičková

ředitelka školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová