Výsledky voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků

Ve volbách do školské rady z řad pedagogických pracovníků, které se uskutečnily 23. 11. 2020 a 24. 11. 2020 v budově Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, byla zvolena tato členka školské rady:

Mgr. Věra Veselá, Tlučná.

V Plzni 30. 11. 2020

Irena Horová

předseda volební komise

Autor příspěvku: Karolína Kajerová