Návrh kandidátů do školské rady z řad pedagogických pracovníků, Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků

Návrh kandidátů do školské rady z řad pedagogických pracovníků

Z navržených kandidátů přijali kandidaturu:

1. Mgr. Petra Krsová

2. Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová

3. Ing. Patrik Sirový

4. Mgr. Věra Veselá

Termín a průběh voleb

Volby vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhnou ve dnech:

– 23. 11. 2020 od 9.30 do 10.30 hod a

– 24. 11. 2020 od 9.30 do 10.30hod

v budově Odborné školy výroby a služeb v místnosti č. 106 dle Volebního řádu školské rady vydaného Plzeňským krajem.

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků

Z epidemiologických důvodů neproběhnou 19. 11. 2020 volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků. Volby proběhnou v nejbližším možném termínu po znovuotevření škol.

Mgr. Lucie Vodičková

ředitelka školy

Zveřejněno na webových stránkách školy a v systému Bakaláři

Autor příspěvku: Karolína Kajerová