Vlastní systém vzdělávání – učňovské středisko

Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň zajišťuje od roku 1994 praktickou výuku žáků a studentů středních odborných učilišť, středních odborných a vysokých technických škol. V současné době má naše společnost navázanou spolupráci se:          Odborná škola výroby a služeb Plzeň Střední průmyslová škola strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň          Střední průmyslová škola Stavební Plzeň          SOU stavební […]

Návrh kandidátů do školské rady z řad pedagogických pracovníků, Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků

Návrh kandidátů do školské rady z řad pedagogických pracovníků Z navržených kandidátů přijali kandidaturu: 1. Mgr. Petra Krsová 2. Mgr. et Mgr. Iva Psohlavcová 3. Ing. Patrik Sirový 4. Mgr. Věra Veselá Termín a průběh voleb Volby vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhnou ve dnech: – 23. 11. 2020 od 9.30 do 10.30 hod a – 24. […]