Od 26.10.2020 do 30.10.2020 je budova školy uzavřena

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a změny organizace školního roku je budova školy od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 uzavřena. V tomto období si žáci nebudou moci vyzvednout tištěné materiály na vrátnici školy. Veškeré žádosti a potvrzení budou vyřizovány pouze elektronickou formou na emailu info@osvsplzen.cz nebo telefonicky na čísle 778 529 339. Od 2. 11. 2020 do odvolání […]

Volby do školské rady

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků Ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 vyhlašuje volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků nebo zletilých žáků, které se uskuteční dne 19. 11. 2020 od 15.00 do 16.30 hodin v průběhu třídních aktivů školy. Volby proběhnou v budově Odborné školy výroby a služeb dle Volebního řádu […]

Distanční vzdělávání

Vzhledem k mimořádným opatřením a následnému částečnému distančnímu vzdělávání, Vás upozorňujeme na Dodatek školního řádu, kde jsou stanoveny podmínky distančního vzdělávání.

Pokyny pro žáky vyhlášené v důsledku mimořádného opatření

Pokyny pro žáky vyhlášené v důsledku mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje dne 30. 9. 2020 čj.:KHSPL25989/28/2020: Mimořádné opatření je nařízeno od 5. října 2020 do 18. října 2020. Žáci nebudou přítomni na teoretickém vyučování, vzdělávají se distanční formou (na dálku) za pomocí sytému Bakaláři. Žák, který nemá přístup k informačním a komunikačním technologiím má možnost si […]