2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu je možné podat do 20. 7. 2020. Pro druhé kolo přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Přihláška ke studiu se podává na tiskopise stanoveném MŠMT. Je možné ji vyzvednout na základní škole, stáhnout on-line nebo koupit. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku ke studiu jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je souhlas nezletilého uchazeče s jejím […]