Konzultační bloky pro 1. a 2. ročníky

Od 15. 6. 2020 budou probíhat konzultace pro jednotlivé třídy 1. a 2. ročníků. Jejich účast je dobrovolná. Pokud se žák zúčastní konzultací, při vstupu do budovy musí odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a dodržovat pokyny, které byly stanovené pro ochranu zdraví. Harmonogramy konzultací naleznete v příloze pod textem.H