Opatření proti šíření koronaviru

Vážení rodiče a žáci,

žádáme Vás, abyste postupovali v souladu s Mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví, č.j. MZDR5503/2020-10/PRO ze dne 6. 3. 2020 a při návratu od 7. 3. 2020 bezprostředně kontaktovali svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb (dětského nebo praktického lékaře), který rozhodne o dalším postupu a v žádném případě se bez jeho souhlasu nezúčastňovali školního vyučování a odborného výcviku.

Zároveň prosíme rodiče žáků a plnoleté žáky, kteří se vrátili v předchozích 14 dnech z Itálie, aby s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace velmi pečlivě zvážili docházku do školy a pokud možno dodržovali bezpečnostní opatření, která platí pro osoby navracející se od 7. 3. 2020.  

Mgr. Lucie Vodičková

ředitelka školy

Autor příspěvku: Karolína Kajerová