Prezentace škol

Konec minulého týdne se nesl v duchu prezentací škol v Plzeňském kraji. I naše škola se těchto akcí účastnila. Cílem těchto prezentací je nabídnout zájemcům co nejvíce informací o dané škole, její zaměření, nabízené studijní obory, profil absolventa i jeho uplatnění na trhu práce. Většinu návštěvníků těchto akcí tvoří žáci končících ročníků základních škol, kteří zde získají přehled o školách, na kterých by chtěli dále studovat. Dne 17. 10. 19 se konala v Rokycanech Akademie řemesel. Střední školy a firmy se prezentovaly v místní restauraci Na Střelnici. Desing stánku OŠVS Plzeň se nesl v duchu svatebním. Zahradníci zhotovili květinové dekorace, cukráři svatební dorty, zámečníci pak symbolicky svatební zvonek.   Pro veřejnost byly připraveny letáky s informacemi o škole, podrobnější informace pak poskytli pedagogové případným zájemcům osobně.

V pátek a sobotu se v plzeňském Depu2015 uskutečnila akce Posviť si na budoucnost, která byla podobně zaměřená jako akce předchozí. Zde se  kromě škol  prezentovaly i místní firmy a Západočeská univerzita zde byla zastoupena všemi fakultami. Stánek OŠVS byl připraven ve stejném stylu jako v Rokycanech, navíc zde žákyně oboru cukrářské práce pekly pro návštěvníky palačinky, o které byl nebývalý zájem. Během těchto dvou dnů předali pedagogové mnoho informací o svých školách. V pátek byla akce hojně navštívena žáky základních škol s učiteli. Třídy se sjely z celého plzeňského kraje. V sobotu pak zájemci navštívili akci převážně se svými rodiči.

Autor příspěvku: Vít Kraus