Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 3. kole příjímacího řízení do 1. ročníku, ve školním roce 2019/2020

Autor příspěvku: Miroslav Kříž