Ani v květnu a červnu se nenudíme :)

Blázníš? No a!

V květnu se třída 1ZA spolu s učitelkou odborného výcviku Bc. Petrou Klůsovou zúčastnila programu, jehož cílem je preventivně působit na vznik duševních onemocnění u dospívajících. Interaktivní zážitkový workshop byl založen na otevřeném dialogu studentů s psychoterapeutem a „expertem ve vlastní věci“, člověkem, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním.

Filmové představení

V úterý 4. 6. žáci navštívili CINEMA CITY Plzeň, kde shlédli film režiséra Rudolfa Havlíka a scénáristky Radky Třeštíkové Po čem muži touží. Komedie s hvězdným hereckým obsazením byla příjemným zpestřením závěru školního roku.

Zoologická zahrada Plzeň

Stalo se již hezkou tradicí, že v době konání praktických závěrečných zkoušek žáci 1. a 2. ročníků společně se svými učiteli navštíví ZOO Plzeň. Ani letos tomu nebylo jinak. V průběhu dopoledne jsme prošli téměř celou zahradu, prohlédli si nové přírůstky mambu zelenou, samici šimpanze Brigitte nebo velbloudici Terezu.
Zdroj: Mgr. P. Holubová

Autor příspěvku: Petra Holubová