Školení ČŠI

Dne 22. 11. 2018 se zástupci ředitelky školy zúčastnili semináře České školní inspekce, jehož cílem bylo poskytnout inspiraci pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy. Seminář se zabýval: Faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků – reflexe dat a informací z inspekční činnosti, národních a mezinárodních šetření a Příklady dobré praxe, konkrétní náměty pro podporu práce učitelů a škol ve čtenářské a matematické gramotnosti, shrnutí a závěry. Přednášejícími byli Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, ústřední školní inspektor a PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora.