Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

4. kolo přijímacícho řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 v souladu s §60 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

pro obory vzdělávání:

75-41-E/01  Pečovatelské služby denní 3
26-51-E/01  Elektrotechnické a strojně montážní práce denní 1
41-52-E/01  Zahradnické práce denní 7
65-51-E/01  Stravovací aubytovací služby denní 1
66-51-E/01  Prodavačské práce denní 16

Termín pro podání přihlášek ke studiu: do 30. 8. 2018

Zveřejnění seznamu přijatých dne: 31. 8. 2018