Zahradnická soutěž Netradiční karafiát a Jarní kuchařská soutěž

Dne 11. 4. 2018 ožil sál SOUE na Vejprnické soutěžním kláním žáků odborných škol a učilišť. Sešlo se zde 10 družstev kuchařů a 6 družstev zahradníků. V soutěžních úkolech tématicky opěvovali kuchaři řemeslo zahradnické a naopak zahradníci to kuchařské. Od počátku panovala v sále slavnostní atmosféra, celkový dojem ještě umocnily slušivé stejnokroje soutěžících kuchařů.
Na úvod soutěžící pozdravili zastupitelé a radní Plzeňského kraje, děkan Pedagogické fakulty Plzeň a ředitelka pořádající školy Mgr. Bc. Hana Krýslová. Zároveň jim popřáli mnoho úspěchů.
Letošní akce byla pojata trochu monstrózněji než v letech minulých. Zahradnická soutěž Netradiční karafiát totiž slavila svůj 10. ročník, kuchařská jarní soutěž dokonce ročník 14tý. Proto se organizátoři rozhodli obě dvě soutěže uspořádat současně.
Skutečnost, že se zde pravidelně setkávají žáci škol z celé republiky v tak hojném počtu svědčí o tom, že odborné školství je významným článkem vzdělávacího systému ČR a je o něj z řad uchazečů stále zájem.
Vrátíme-li se k soutěži samotné, dvoučlenná zahradnická družstva soutěžila v těchto úkolech:
 • Vázaná kytice pro mistra kuchaře, přízdoba vařečky
 • Kuchařská čepice v květinové úpravě
 • Prostření stolu pro manželský pár
Kuchaři pak svoje umění zhmotnili v úkolech:
 • Studené předkrmy
 • Příprava složitého salátu
 • Příprava stolu
Stejně jako v letech předchozích vznikaly pod rukama žáků výrobky na velmi profesionální úrovni. Vynikaly hlavně svoji kreativitou, estetičností a celkovým dojmem.
Proto musela porota do svého hodnocení zahrnout i hygienu práce, dodržení zadané techniky dle propozic, technické provedení výrobku a samozřejmě již zmiňovaný vzhled a dojem.
Mezi jednotlivými úkoly zpestřily soutěžní dopoledne žákyně Střední školy integrované svým vystoupením v podobě předvedení kostýmů, které si samy navrhly a zhotovily.
Pro všechny návštěvníky soutěže bylo k dispozici občerstvení v podobě chlebíčků, zákusků, kávy a nápojů. Po sečtení všech hodnocení bylo přece jen nutné zvolit nejzdařilejší výrobky.
Kuchařská porota ohodnotila nejlépe kulinářské umění žáků takto:
 1. místo: žáci Střední školy živnostenské a Základní školy z Plané
 2. místo: žáci Odborné školy výroby a služeb, Plzeň  –  Zlata Čápová, Hana Kortanová
 3. místo: žáci Základní školy a Odborné školy z Horšovského Týna
Dále na 4. místě se umístily Marie Zajíčková a Tereza Potužáková
Jako nejzdařilejší se porotě jevily zahradnické výtvory žáků:
 1. místo: Odborné školy výroby a služeb, Plzeň  –  Hana Sládková, Kristýna Čubrová
 2. místo: Odborného učiliště Chroustovice
 3. místo: Odborného učiliště Chroustovice
Dále na 4. místě se umístily Zlata Zemanová a Leona Pokorná
Tito ocenění žáci přebrali od hostů diplomy a věcné ceny. Ostatní soutěžící pak pamětní listy a upomínkové předměty. Na závěr ještě nutno dodat, že velké poděkování patří pedagogům, kteří soutěžící připravovali, ale i organizačnímu týmu soutěže.
Soutěž by nemohla proběhnout bez podpory:
 • SOUE Plzeň, které jakožto každoročně umožnilo soutěž pořádat v prostorách kinosálu a přísálí
 • Plzeňského kraje, který finančně celou soutěž podpořil včetně cen pro soutěžící
Dále k soutěži přispělo:
 • Středisko služeb školám, které se rovněž podílelo finančně včetně cen
 • Nakladatelství Nava, které dodalo věcné ceny