Srdce na talíři

Dne 21. března 2018 proběhl na SOŠ a SOU Městec Králové 5. ročník gastronomické soutěže s názvem Srdce na talíři. Tato soutěž je určena žákům učebních oborů skupiny E – Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 19 škol z celé České republiky. Z každé školy se soutěže zúčastnila dvě dvoučlenná družstva pro každý obor. Úkolem soutěžící dvojice žáků učebního oboru cukrářské práce bylo připravit cukrářský výrobek, včetně degustačních porcí, ozdobený modelovací hmotou, krémem, čokoládou apod. Tématem letošního ročníku soutěže bylo téma „100 let české státnosti“. Úkolem soutěžících žáků učebního oboru kuchařské práce bylo zhotovit 2 různé druhy chlebíčků dle vlastní kalkulace, technologického postupu a připravit hotový výrobek před odbornou komisi. Žákyně naší školy Tereza a Marie z třetího ročníku oboru kuchařské práce se umístily ve stříbrném pásmu. Stejně tak se umístily Kateřina a Michaela z prvního ročníku oboru cukrářské práce. Patří jim velká gratulace. Velký dík patří také učitelům Bc. Patriku Sirovému a paní Janě Nagy za odborné vedení žáků a přípravu na soutěž.