Raut k příležitosti slavnostního otevření cukrárny v budově OŠVS, Plzeň, Vejprnická 56

Dne 12. prosince 2017 byla slavnostně otevřená cukrářská dílna v budově naší školy. Na tuto akci si žáci spolu s učiteli odborného výcviku připravili slavnostní raut. Akce se zúčastnili představitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje a další významní lidé našeho regionu. Celou akci zahájila ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Plzeň – Mgr. Bc. Hana Krýslová, dále všechny přítomné pozdravila a pár slov pronesla Mgr. Ivana Bartošová – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, k hostům promluvily také JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Mgr. Jaroslav Šobr předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a nakonec promluvil Ing. Ota Rubner – předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko. Dále se všichni přesunuli do nové cukrárny, kde byla slavnostně přestřižena páska a rozkrojen třípatrový dort. Po prohlídce cukrárny byli všichni pozváni ředitelkou školy na slavnostní raut.