Ve dnech 3., 5. a 6. června 2017 probíhaly na naší škole praktické závěrečné zkoušky. Praktická zkouška je jednou z dílčích zkoušek jednotného zadání Státní závěrečné zkoušky. Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby museli samostatně připravit polévku, hlavní chod a jako moučník připravili palačinky se zavařeninou. Zahradníci poznávali rostliny a osazovali záhon včetně jeho úpravy. U pečovatelských služeb se žáci postarali o částečně mobilního klienta a další činnosti, které jsou s prací pečovatele spojené. Žáci oboru Elektrotechnické a strojně montážní práce zapojovali elektrický obvod a žáci oboru Strojírenské práce vyrobili praktickou součástku do domácnosti. U oboru Prodavačské práce prokazovali žáci znalosti, které se týkají prodeje potravin, textilu či domácích potřeb. U oboru Potravinářská výroba byla zkouška zaměřena na vyrobení dortu a jednoho druhu zákusku. Všem žákům, kteří praktickou zkoušku splnili, gratulujeme.