12. ročník gastronomické soutěže „Jarní kuchařská soutěž“

Dne 20. dubna 2016 hostila Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, dvě desítky soutěžících. Soutěžící se zúčastnili již 12. ročníku gastronomické soutěže s názvem „Jarní kuchařská soutěž“. Tato soutěž je určena pro žáky, kteří navštěvují gastronomické obory kategorie E. V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 8 škol ze 4 krajů:

  • Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun
  • Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn
  • Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most
  • Střední odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice
  • Střední škola řemesel, Kunice
  • Odborné učiliště, Horní Slavkov
  • Odborná škola výroby a služeb, Plzeň

Zástupci těchto škol vytvořili 10 soutěžních týmů, kterým byly předem v propozicích zadané úkoly, jež musí během stanoveného času splnit. Žáky zúčastněných škol přivítala ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Mgr. Bc. Hana Krýslová spolu s vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou, MBA. Po zahájení začali soutěžící plnit všechny tři soutěžní úkoly. 1. úkol byl obložený chlebíček – dva druhy chlebíčků po 4 kusech. Od každého druhu předložili porotě k degustaci 2 kusy chlebíčků a 2 kusy vystavili na výstavní stůl pod pódiem sálu.
Druhý úkol spočíval v přípravě jarního salátu, kde soutěžící mohli použít ovoce, zeleninu, tepelně upravené maso, uzeniny, sýry, apod. Suroviny nesměly být předem nakrájené, ale mohly být tepelně upravené. Třetí soutěžní úkol spočíval v prostření slavnostní tabule pro dvě osoby v libovolném stylu. Hodnotící porota byla sestavena ze zástupců zúčastněných škol. Porota po celou dobu soutěžního klání hodnotila, hygienu, kreativitu, upravenost soutěžících a jednotlivé soutěžní úkoly.
Po ukončení celého soutěžního dopoledne proběhlo vyhlášení výsledků, kde ředitelka pořádající školy spolu se zástupcem ředitele Mgr. Miroslavem Křížem předali pamětní listy a sladkou odměnu pro všechny soutěžící.
Na prvním místě se umístila Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá a druhé i třetí místo si odvezla z Plzně Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun. Tyto tři první místa obdržely věcné dary, které do soutěže věnoval:  Krajský úřadu Plzeňského kraje, Hypermarket Globus a Nakladatelství Nava Plzeň. Všem soutěžícím gratulujeme a věříme, že i v následujících letech budeme s touto tradiční soutěží pokračovat.