Účast na soutěži v Plané ve zdobení velikonočních perníčků 2016

Jako již tradičně jsme se zúčastnili soutěže, kterou už po páté pořádala Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá. Jako každý rok i letos měli žáci dva úkoly. V prvním úkolu měli prostřít slavností tabuli pro dvě osoby a mít založený inventář podle menu, které mělo obsahovat minimálně pět chodů. V druhém úkolu žáci zdobili velikonoční perníčky. Žákyně naší školy Veronika Polívková a Michaela Jarušková pod vedením učitelky odborných předmětů Mgr. Bc. Blanky Němcové obsadily krásné druhé místo, za které jim patří velká gratulace.