Ukončení projektu EVVO

K 31. 12. 2013 byl ukončen projekt Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky.

Vytvořené materiály jsou veřejně přístupné v Databázi výstupů projektů OPVK.