Konference k projektu EVVO

Dne 17. dubna 2013 proběhla v budově Odborné školy výroby a služeb konference, kde jsme informovali účastníky o průběhu projektu a jeho realizaci pod názvem „Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky“. Projekt byl představen Bc. Miroslavem Křížem. Přítomné seznámil s projektem a vysvětlil, jak bude využit do budoucna pro žáky naší školy. Při odchodu všichni přítomní obdrželi reklamní předměty projektu.