Podtémata u druhé etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V únoru 2013 byla zahájena 2 etapa zpracovávání výukových materiálů v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky. Konkrétně se jedná o tato podtémata: Ekosystémy; Obnovitelné zdroje energie a dopad na životní prostředí; Volně žijící zvířata v ČR (druhy a jejich případné využití pro člověka); Deštné pralesy a jejich vliv na ŽP; Vodní zdroje, koloběh vody, vodní díla a jejich využití; Ozónová díra, znečišťování ovzduší, globální dopady; Praha, Plzeň a jejich přírodní památky; Lidská práce a její vliv na kulturní prostředí; Zpracování materiálů a vliv na člověka; Vliv prostředí na zdraví člověka, minulost a současnost; Doba rozpadu různých materiálů v přírodě; Půda a zemědělství; Legislativní nástroje UR a přístup k informacím; Rostliny ve světě a ohrožené druhy; Alternativní přírodní zdroje, místní podmínky.