Podtémata u první etapy zpracování vzdělávacích materiálů s EVVO tématikou

V rámci 1 etapy zpracování témat s EVVO tématikou v projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky probíhá zpracovávání těchto podtémata: Jedinec, populace a společenstvo; Druhy energie a její využitelnost; Chovná zvířata; Přirozený, umělý koloběh látek; Složení vody, druhy vod a ochrana vod; Složení atmosféry, skleníkový efekt a ochrana ovzduší; Význam ochrany přírody a kulturních památek; Lidé v historických dobách; Průmysl a doprava a její vliv na ŽP; Ochrana zdraví člověka a zdravý životní styl; Principy a způsoby hospodaření s odpady, třídění odpadů;Vznik, složení půdy, vlastnosti půdy, druhy půdy; Ekologie, enviromentální výchova, ekologická stopa; Význam flory pro člověka, rostliny u nás; Druhy a využitelnost pro člověka.