Výčet témat vzdělávacích materiálů s tématikou EVVO

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.31/01.0007 s názvem Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky budou zpracovány tyto hlavní témata s enviromentální tématikou, přičemž každé bude mít 3 dílčí podtémata: Biotické složky životního prostředí; Energie; Fauna; Les jako ekosystém; Abiotická složka ŽP – voda; Abiotická složka ŽP – ovzduší a sluneční záření; Ochrana přírody a kulturních památek; Kultura a lidské sídlo; Průmysl a doprava; Zdravý životní styl; Odpadové hospodářství; Abiotické složky ŽP – půda; Legislativa a udržitelný rozvoj; Flora; Přírodní zdroje.