Přínos interaktivní tabule pro výuku – Bc. Petra Holubová

Způsob práce s interaktivní tabulí je atraktivní, pestrý a zábavný jak pro žáky, tak pro učitele. Díky interaktivní tabuli je zvýšená názornost výuky (žáci vidí pohyb, slyší zvuk). Žáci jsou více motivováni, aktivně zapojeni do výuky. Interaktivní tabule poskytuje spoustu pestrých materiálů (audio, video, okamžité informace-internet).
Přínos interaktivní tabule pro výuku není jen pro žáky, ale i pro učitele. Na začátku jsem se musela naučit pracovat s tabulí a vytvářet vlastní výukové programy, což mě stálo spoustu času a energie. Odměnou je mi nová kvalitní příprava na výuku, která se dá snadno upravit pro potřeby dané třídy nebo konkrétního žáka. Další plus vidím ve větší možnosti věnovat se při výuce žákům, protože odpadá psaní na tabuli.

Autor článku: Bc. Petra Holubová