Účast na konferenci SOUE Plzeň

V měsíci listopadu se naše škola zúčastnila konference, kde byli představeni projekty v prioritní ose 1.2  a 1.3. Bc. Miroslav Kříž představil na konferenci projekt OU a PrŠ s názvem „Podpora studia pomocí E-learningových aplikací“. Projekt byl představen pomocí PowerPointové prezentace. Výstup trval přibližně deset minut a seznámil přítomné ve velkém sále SOUE s částkou, která byla na projekt čerpána, s cílem projektu, složením realizačního týmu, vybavením , které bylo z projektu zakoupeno a v poslední části byla předvedena malá ukázka práce, která byla zpracována do doby konference.

Autor příspěvku: Dominika Koubová