Konference k projektu Interaktivní výuka vybraných předmětů

Dne 16. listopadu 2011 proběhla v budově školy OU a PrŠ konference, kde jsme informovali zejména rodiče žáků naší školy o průběhu projektu a jeho realizaci pod názvem „Interaktivní výuka vybraných předmětů“. Projekt představili učitelé Ing. Mgr. Bohumila Medková a Bc. Miroslav Kříž. Seznámili přítomné s projektem a vysvětlili, jak bude využit do budoucna pro žáky naší školy a nechyběla ani praktická ukázka vytvořené aplikace. Při odchodu všichni přítomní obdrželi reklamní předměty projektu.