Interaktivní výuka vybraných předmětů

Projektu Interaktivní výuka vybraných předmětů byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 1.964.145,50 Kč. Tento projekt byl předložen v rámci 3. výzvy Oblasti podpory 1.2 v Prioritní ose 1 OP VK v Plzeňském kraji. Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky na škole vytvořením podmínek pro zavedení a aktivní využívání ICT, konkrétně interaktivních tabulí, do výuky vybraných předmětů.

Návrh a zpracování projektu: Ing. Mgr. Bohumila Medková