Otevření skleníků

Dne 4. května 2010 byly slavnostně otevřeny nové skleníky OU a PrŠ Plzeň.
První myšlenka založit zahradu na volném prostranství před školou vznikla na jaře roku 2004. Na podzim toho samého roku  se ukázalo, že  je potřeba založit nejen zahradu, ale přemýšlet i o výstavbě skleníku pro výuku žáků OU a PrŠ Plzeň oboru zahradnické práce a vybudovat tak vlastní ucelené pracoviště odborného výcviku včetně dílen, učeben, kabinetů a sociálního zařízení pro žáky i učitele. Toto zázemí bylo vybudováno v roce 2005.
V roce 2007 Rada Plzeňského kraje schválila 4 miliony na první etapu výstavby skleníku. Přípravné práce, stavební povolení a výběrové řízení proběhlo na přelomu léta a podzimu roku 2008, kdy bylo současně zažádáno o další dotaci ve výši dvou a půl milionu korun, která by zcela pokryla stavební záměr. Rada Plzeňského kraje na podzim schválila dotaci ve výši 2 milionů Kč, chybějící necelý půl milion byl dofinancován z vlastních prostředků investičního fondu OU a PrŠ. Celkové náklady ve finále činily 6.455.972, 73 Kč.
Projekt zpracovala projekční a inženýrská kancelář pro pozemní stavby HBH atelier s.r.o. Kriteria řádného výběrového řízení pro tuto stavbu splnila ve výběrovém řízení a komisí KÚ byla doporučena firma BOST – stavební montáže spol.s.r.o. Samotná stavba byla zahájena počátkem ledna 2009 a ukončena kolaudací v červnu 2009.