Podpora studia pomocí E-learningových aplikací

Projektu Podpora studia pomocí E-learningových aplikací byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve výši 2.120.000,- Kč. Tento projekt byl předložen v rámci 2. výzvy Oblasti podpory 1.2 v Prioritní ose 1 OP VK v Plzeňském kraji. Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky na škole vytvořením podmínek pro aktivní využívání ICT a doplněním konvenčních metod výuky E-learningovými aplikacemi se vzdáleným přístupem.

Návrh a zpracování projektu: Ing. Mgr. Bohumila Medková

Autor příspěvku: Dominika Koubová